• Si të bëj rezervim?

  Rezervim mund të bëni përmes telefonit mvarësisht se nga cili shtet do të udhëtoni.
 • Çka është e nevojshme për të udhëtuar ne Evropë?

  Për shtetasit e Maqedonisë ose shtetet të cilët nuk kanë regjim të vizave duhet të kenë pasaportë valide më shumë se 3 muaj. Sigurim udhëtimi, dhe të holla të mjaftueshëm.
 • Sa bagazh është e lejuar ?

  Çdo pasagjer ka të drejtë nga dy valixhe dhe nje torbë te vogël në bus.
 • Në çfar kohe duhet me e prit autobusin?

  Në ditën e udhëtimit ju duhet të jeni 30 minuta më herët nga koha e nisjes se busit.